TOP 3 SKIM PEMBERIAN DANA PENYELIDIKAN (FRGS 1/2020)

Tahniah kepada 3 orang penyelidik daripada Fakulti Perubatan Veterinar di atas kejayaan  memperoleh Geran FRGS yang berjumlah RM395,730.00