Sejarah

Fakulti Perubatan Veterinar

DSC_0286 (besar)Fakulti Perubatan Veterinar adalah Fakulti keempat ditubuhkan di Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan rancangan Malaysia Kesembilan dan pertama dan dasar pertanian negara kedua (DPN2: 1992 – 2010) – meletakkan fokus pada wellkeeping Kesihatan ternakan dan pembangunan industri ternakan bertujuan untuk mengeksploitasi pertanian dalam menjana ekonomi negara yang sihat. Ini adalah selaras dengan dasar Bioteknologi Kebangsaan yang berdasarkan sembilan Amanah di mana kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian dan meningkatkan pengeluaran makanan.

Haiwan ternakan sedang itu adalah penting kepada kehidupan manusia. Kejayaan manusia adalah bergantung kepada kesejahteraan ternakan. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk memastikan bahawa terdapat keseimbangan yang baik dan sinergi yang wujud antara manusia dan ternakan. Salah satu bidang yang paling penting dalam Perubatan Veterinar adalah yang baik menjaga ternakan dan penyelidikan perubatan. Banyak usaha kejayaan penyelidikan telah menemui penyelesaian yang memberi manfaat kepada manusia dan yang paling penting – penemuan ini telah diumumkan melalui Penyelidikan Perubatan Veterinar.

Tanggungjawab seorang doktor Veterinar bukanlah hanya terhad kepada penyimpanan juga ternakan; Sebaliknya mereka juga melayani kepentingan penubuhan piawaian kesihatan awam dan dasar keselamatan makanan Kebangsaan. Tanggungjawab ini dihubungkan dengan rapat kepada kesihatan manusia.

DSC_0383 (Custom)Disebabkan kepelbagaian peranan ini dan kepentingan Profesion Perubatan Veterinar, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah mengambil satu lompatan strategik untuk menawarkan program Perubatan Veterinar – dan ini telah dilancarkan mulai 2009/sesi akademik 2010. Pemacu ini adalah juga selari dengan fungsi UMK sebagai hab untuk di Timur Wilayah Ekonomi Pantai (ECER) – terutama dalam bidang pendidikan. Penubuhan program ini adalah juga relevan kepada pembangunan program ECER dalam sektor ternakan, terutamanya dalam usaha meningkatkan daging lembu, kambing dan ayam yang menghasilkan melalui teknologi.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development
df6.org pornsites porn massage df6 porn Porn sites