Sarjana Muda

Fakulti Perubatan Veterinar

Program Akademik

Doktor Perubatan Veterinar

Industri yang berasaskan ternakan yang semakin meningkat dalam semua aspek, yang diletakkan ternakan antara menjadi sumber penting makanan dalam sektor pertanian selain daripada dalam sukan, sukan, Keselamatan, pekerjaan (profesion), hiburan dan penyelidikan saintifik. Haiwan ternakan sedang itu adalah penting kepada kehidupan manusia. Kejayaan manusia adalah bergantung kepada kesejahteraan ternakan. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk memastikan bahawa terdapat keseimbangan yang baik dan sinergi yang wujud antara manusia dan ternakan.

Objektif-objektif

Pada akhir program ini, calon akan:

 • Tidak dapat menggambarkan kefahaman dalam pengetahuan dan tahap kemahiran dalam Perubatan Veterinar serta keupayaan untuk menggunakan pengetahuan mengenai hubungan antara Kesihatan haiwan dengan kejayaan manusia dalam menjana ekonomi negara yang sihat.
 • Keupayaan untuk menggunakan prinsip Sains Veterinar, diagnosis, pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit dan teknik-teknik semua untuk memastikan kesejahteraan haiwan sebagai keutamaan syarikat dalam industri yang berasaskan ternakan.
 • Berkebolehan untuk melakukan analisis intensif dengan mengenal pasti masalah dalam Perubatan Veterinar dan membuat keputusan yang inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenaan kualiti kesejahteraan haiwan. Juga graduan perlu mampu untuk berfikir secara saintifik dan kritikal berdasarkan pengetahuan bagi mewujudkan industri ternakan yang berkesan dan mempunyai nilai komersial dan tambahan.
 • Menguasai tahap kemahiran untuk mengendalikan kes-kes mengenai penyakit-penyakit haiwan, cekap dan dapat mengenal pasti teknik atau tindakan yang sesuai dalam menguruskan masalah.
 • Mampu untuk berfikir secara saintifik, menyumbang idea-idea untuk menyelesaikan masalah klinikal tepat dengan creativitity dan Inovasi juga kos dan masa yang berkesan.

Menekankan tentang profesionalisme, etika, nilai yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab, selain mampu untuk bekerja sebagai satu pasukan untuk menyelesaikan masalah-masalah berhubung Kesihatan haiwan di dalam transmisi penyakit, kesejahteraan haiwan dan menyokong industri berasaskan ternakan sebagai komoditi perniagaan.

Bersama-sama dengan skop kerja dan keterangan sebagai seorang veterinari, Siswazah perlu dapat berkomunikasi secara berkesan dalam lisan atau di atas lisan melalui perbincangan, pembentangan, penulisan, melaporkan dan menggunakan kaedah-kaedah komunikasi yang sesuai berdasarkan masa, budaya, orang dan tempat.

Graduan yang dihasilkan dapat mencipta kerjaya sendiri dengan menggunakan pengetahuan melalui bidang keusahawanan dan merebut peluang peluang perniagaan dan pekerjaan.

Tidak mampu menjana ekonomi negara yang sihat dalam industri terutamanya pertanian, haiwan berdasarkan pengeluaran makanan, rekreasi dan pelancongan.

Graduan berpeluang menunjukkan kepimpinan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang veterinari.

Tempoh kursus: 10 semester (5 tahun)

Jumlah kredit untuk pengijazahan: kredit 194

Prospek Kerjaya

Dengan kemahiran yang tinggi dan mencukupi latihan dalam Perubatan Veterinar, graduan dari program ini bukan sahaja diperlukan dalam bidang pertanian tetapi juga dalam profesion lain yang berkaitan dengan penjagaan dan kesejahteraan haiwan. Graduan juga boleh menyumbang dalam perkhidmatan awam sebagai doktor haiwan.

Graduan juga boleh terlibat dalam penyelidikan untuk menghasilkan inovasi tempahan dalam usaha untuk memberikan sumbangan dalam pengeluaran industri Perubatan Veterinar dan secara tidak langsung ia telah berjaya dalam industri pertanian. Prospek Kerjaya juga boleh diwujudkan melalui penggunaan pengetahuan, kemahiran, menyokong dan menyertai usaha daripada syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa. Graduan Perubatan Veterinar boleh melibatkan diri dalam keusahawanan dan mewujudkan perniagaan seperti hospital dan klinik untuk haiwan, selain daripada menyediakan perundingan dan perkhidmatan.

Struktur program

Program Struktur Ijazah Sarjana Muda Perubatan Veterinar

Program Struktur Ijazah Sarjana Muda Perubatan Veterinar

Program ini terdiri daripada:

KategoriUnit Pemberat (%)
Kursus Wajib Universiti18 (9.3)
Kursus Teras Pengkhususan 164 (84.5)
Kursus Elektif Keusahawanan12 (6.2)
Jumlah194 (100.0)
Kursus Wajib Universiti (Jumlah 18 kredit)

Kursus Wajib Universiti (18 kredit)

KodKursusKredit
UB____2Bahasa Asing I2
UB____2Bahasa Asing II2
UB_1_1Kokurikulum I1
UB_1_1Kokurikulum II1
UBI 1022Bahasa Inggeris II2
UBI 2012Bahasa Inggeris untuk Sains2
USK 1012TITAS2
USK 1022Hubungan Etnik2
USK 1032Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia2
USK 1042Falsafah Ilmu 2
Jumlah18
Kursus Teras Pengkhususan (164 kredit)

Kursus Teras Pengkhususan (164 kredit)

KodKursusKredit
BFT 2074Biometri dan Rekabentuk Eksperimen4
DVT1023Anatomi Haiwan I3
DVT1033Fisiologi Haiwan I3
DVT1043Pengantar Sains Veterinar3
DVT1053Genetik Haiwan3
DVT 1063Anatomi Haiwan II3
DVT 1073Fisiologi Haiwan II3
DVT 1084Pemakanan Haiwan4
DVT 1094Biokimia Veterinar4
DVT 1092Latihan Industri I2
DVT 1102Histologi2
DVT 2113Anatomi Haiwan III3
DVT 2054Fisiologi Haiwan III4
DVT 2064Bakteriologi dan Mikologi4
DVT 2154Produksi Ruminan4
DVT 2163Parasitologi dan Entomologi3
DVT 2083Farmakologi dan Toksikologi3
DVT 2193Produksi Bukan Ruminan3
DVT 2153Immunologi Dan Serologi3
DVT 2143Virologi3
DVT 2122Latihan Industri II2
DVT 3224Mikrobiologi Klinikal4
DVT 3233Patologi I3
DVT 3243Perubatan Veterinar I3
DVT 3253Surgeri I3
DVT 3263Anastesiologi dan Rawatan Rapi3
DVT 3273Patologi II3
DVT 3282Radiologi Veterinar2
DVT 3293Surgeri II3
DVT 3303Perubatan Veterinar II3
DVT 3324Obstetrik dan Pembiakbakaan4
DVT 3312Latihan Industri III2
DVT 4273Patologi lll3
DVT 4334Penyakit Ruminan4
DVT 4343Penyakit Kucing dan Anjing3
DVT 4353Penyakit Avian3
DVT 3372Amalan Klinikal I2
DVT 4383Penyakit Ekuin3
DVT 4393Penyakit Haiwan Makmal3
DVT 4403Kesihatan Awam dan Perubahan Populasi3
DVT 4363Patologi Klinikal3
DVT 4412Amalan Klinikal II2
DVT 4442Latihan Industri IV2
DVT 5263Penyakit Haiwan Eksotik3
DVT 5463Penyakit Haiwan Akuatik3
DVT 5473Etika, Jurispruden dan Kebajikan Haiwan3
DVT 5483Epidemiologi dan Pencegahan Perubatan 3
DVT 5083Penyakit Babi3
DVT 5493Keusahawanan Veterinar3
DVT 5492Amalan Klinikal III2
DVT 5508Amalan Klinikal IV8
DVT 5436Projek Penyelidikan 6
Jumlah164
Kursus Elektif Keusahawanan (12 kredit)
Kursus elektif keusahawanan (12 kredit)

KodKursusKredit
AFT 1013Asas Keusahawanan3
AFT 2013Gelagat Keusahawanan3
APT 3093Keusahawanan Korperat3
AFT 3083Keusahawanan Strategik3
Jumlah12

Struktur Kurikulum Program

Struktur Kurikulum Program
Struktur Kurikulum Program

 

YEARSemester I (September)Semester II (February) 
IDVT 1023 Veterinary Anatomy I
DVT 1033 Veterinary Physiology I
DVT 1043 Introduction to Veterinary Medicine
DVT 1053 Veterinary Genetic
BFT 2074 Biometrics and Experimental Design
UB1 1012 English I

Total: 18 credits
DVT 1063 Veterinary Anatomy II
DVT 1073 Veterinary Physiology II
DVT 1084 Animal Nutrition
DVT 1094 Veterinary Biochemistry
DVT 1102 Histology
UB1 1022 English II
USK 1012 TITAS

Total: 20 credits
DVT 1092 Indutrial Training I

Total: 2 credits
IIDVT 2113 Veterinary Anatomy III
DVT 2054 Veterinary Physiology III
DVT 2064 Bacteriology and Micology
DVT 2154 Ruminant Production
UBI 2012 English for Science
USK 1032 Nationatity and Malaysia Development

Total: 19 credits
DVT 2163 Parasitology dan
Entomology
DVT 2083 Pharmacology dan Toxicology
DVT 2193 Non-Ruminant Production
DVT 2153 Imunology dan Serology
DVT 2143 Virology
UB_ ___2 Foreign Language I
USK 1042 Falsafah Ilmu
UB_1__1 Co-Curriculum I

Total: 20 credits
DVT 2122 Indutrial Training II

Total: 2 credits
IIIDVT 3224 Clinical Microbiology
DVT 3233 Pathology I
DVT 3243 Veterinary Medicine I
DVT 3253 Surgery I
DVT 3263 Anastesiology and Intensive care
UB_ ___2 Foreign Language II
AFT 1013 Basic of Enterpreneuership

Total: 21 credits
DVT 3273 Pathology II
DVT 3282 Veterinary Radiology
DVT 3293 Surgery II
DVT 3303 Veterinary Medicine II
DVT 3324 Obstetric and Reproduction
UB_1__1 Co-Curriculum II
AFT 2013 Behavioural Enterpreneuership

Total: 19 credits
DVT 3312 Indutrial Training III

Total: 2 credits
IVDVT 4273 Pathology III
DVT 4334 Ruminant Diseases
DVT 4343 Cat and Dog Diseases
DVT 4353 Avian Diseases
USK 1022 Ethnic Relation
DVT 3372 Clinical Practice I
AFT 3093 Coorporate Enterpreneuership

Total: 20 credits
DVT 4383 Equine Diseases
DVT 4393 Lab Animal Diseases
DVT 4403 Public Health and
Population Medicine
DVT 4363 Clinical Pathology
DVT 4412 Clinical Practice II

Total: 14 credits
DVT 4442 Indutrial Training IV

Total: 2 credits
VDVT 5263 Exotic Animal Diseases
DVT 5463 Aquatic Animal Diseases
DVT 5473 Ethic, Jurisprudence and Animal Welfare
DVT 5483 Epidemiology and Preventive Medicine
DVT 5083 Pig Diseases
DVT 5492 Clinical Practice III
AFT 3083 Strategic Enterpreneuer

Total: 20 credits
DVT 5493 Veterinary
Enterpreneuership
DVT 5436 Research Project
DVT 5508 Clinical Practice IV

Total: 17 credits
Struktur Penawaran Kursus
Struktur Penawaran Kursus 

 

Peringkat
Pengajian
Semester I (September)Semester II (February) 
IDVT 1023 Anatomi Haiwan I
DVT 1033 Fisiologi Haiwan I
DVT 1043 Pengantar Sains Veterinar
DVT 1053 Genetik Haiwan
BFT 2074 Biometri dan Rekabentuk Eksperimen
UB1 1012 Bahasa Inggeris I

Jumlah: 18 kredit
DVT 1063 Anatomi Haiwan II
DVT 1073 Fisiologi Haiwan II
DVT 1084 Pemakanan Haiwan
DVT 1094 Biokimia Veterinar
DVT 1102 Histologi
UB1 1022 Bahasa Inggeris II
USK 1012 TITAS

Jumlah: 20 kredit
DVT 1092 Latihan Industri I

Jumlah: 2 kredit
IIDVT 2113 Anatomi Haiwan III
DVT 2054 Fisiologi Haiwan III
DVT 2064 Bakteriologi dan Mikologi
DVT 2154 Produksi Ruminan
UBI 2012 Bahasa Inggeris untuk Sains
USK 1032 Kenegaraan dan
Pembangunan Malaysia

Jumlah: 19 kredit
DVT 2163 Parasitologi dan
Entomologi
DVT 2083 Farmakologi dan
Toksikologi
DVT 2193 Produksi Bukan Ruminan
DVT 2153 Imunologi dan Serologi
DVT 2143 Virologi
UB_ ___2 Bahasa Asing I
USK 1042 Falsafah Ilmu
UB_1__1 Kokurikulum I

Jumlah: 20 kredit
DVT 2122 Latihan Industri II

Jumlah: 2 kredit
IIIDVT 3224 Mikrobiologi Klinikal
DVT 3233 Patologi I
DVT 3243 Perubatan Veterinar I
DVT 3253 Surgeri I
DVT 3263 Anastesiologi dan Rawatan Rapi
UB_ ___2 Bahasa Asing II
AFT 1013 Asas Keusahawanan

Jumlah: 21 kredit
DVT 3273 Pathology II
DVT 3282 Veterinary Radiology
DVT 3293 Surgery II
DVT 3303 Veterinary Medicine II
DVT 3324 Obstetric and Reproduction
UB_1__1 Co-Curriculum II
AFT 2013 Behavioural Enterpreneuership

Total: 19 credits
DVT 3312 Indutrial Training III

Total: 2 credits
IVDVT 4273 Patologi III
DVT 4334 Penyakit Ruminan
DVT 4343 Penyakit Kucing dan Anjing
DVT 4353 Penyakit Avian
DVT 3372 Amalan Klinikal I
AFT 3093 Keusahawanan Koporat
USK 1022 Hubungan Etnik

Jumlah: 20 kredit

DVT 4383 Penyakit Ekuin
DVT 4393 Penyakit Haiwan Makmal
DVT 4403 Kesihatan Awam dan Perubatan Populasi
DVT 4363 Patologi Klinikal
DVT 4412 Amalan Klinikal II

Jumlah: 14 kredit
DVT 4442 Latihan Industri IV

Jumlah: 2 kredit
VDVT 5263 Penyakit Haiwan Eksotik
DVT 5463 Penyakit Haiwan Akuatik
DVT 5473 Etika, Jurispruden dan
Kebajikan Haiwan
DVT 5483 Epidemiologi dan
Pencegahan Perubatan
DVT 5083 Penyakit Babi
DVT 5492 Amalan Klinikal III
AFT 3083 Keusahawanan Strategik

Jumlah: 20 kredit
DVT 5493 Keusahawanan
Veterinar
DVT 5436 Projek Penyelidikan
DVT 5508 Amalan Klinikal IV

Jumlah: 17 kredit

Yuran

 • Kursus Yuran (sekali sepanjang kursus): RM 1325.00
 • Yuran setiap semester:
  • Yuran Pengajian: RM1462.00
  • Kos tambahan: RM980.00
 • Jumlah yuran sepanjang kursus: Rm 25,745.00 (10 semester)

Keperluan pendaftaran

 Keperluan khas program

STPM / atau setaraf

STPM / atau setaraf

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP00) untuk STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Biologi
  • Matematik tambahan dan
 • Mana-mana satu (1) daripada matapelajaran berikut
  • Fizik
  • Kimia
  • Matematik lanjutan
Nota:
 • Calon yang tidak lulus matapelajaran Matematik tambahan pada STPM peringkat sekurang-kurangnya mesti mempunyai kredit dalam matapelajaran Matematik tambahan di peringkat SPM.
 • Mendapat sekurang-kurangnya kredit di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:
  1. Inggeris
  2. Matematik
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam Malaysia University Engllish Test(MUET)
 • Semua calon yang telah disenarai pendek akan ditemu bual oleh kakitangan UMK Fakulti Perubatan Veterinar.
 • Calon Matrikulasi
Syarat-syarat am Universiti
 • Lulus SPM/setaraf dengan kredit (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian (Gred C) dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai dan
 • Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Undang-undang dengan di-kurangnya PNGK 2.00 dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam Malaysian University English Test (MUET)

Matrikulasi / setaraf

Matrikulasi/setaraf

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) dalam Matrikulasi/Asasi dalam matapelajaran berikut

 • Biologi
 • Matematik

Dan mana-mana satu (1) daripada matapelajaran berikut

 • Fizik
 • Kimia
Nota:
 • Calon yang lulus mata pelajaran Matematik di peringkat Matrikulasi/Asasi untuk sekurang-kurangnya mendapat Kepujian dalam matapelajaran Matematik tambahan pada peringkat SPM
 • Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian dalam SPM bagi matapelajaran berikut
 • Inggeris
 • Matematik
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET)
 • Semua calon yang telah disenarai pendek akan ditemu bual oleh kakitangan UMK Fakulti Perubatan Veterinar.
Calon dengan Diploma / setaraf

Syarat-syarat am Universiti

 • Lulus Diploma/setaraf dengan penghargaan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA atau
 • Lulus STPM tahun 2007 atau sebelumnya dengan sekurang-kurangnya PNGK 00 dan mendapat sekurang-kurangnya
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran pengajian am dan
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain atau
 • Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Uitm tahun 2007 dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan
 • Lulus SPM atau setaraf dengan Kepujian (gred c) dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kredit (Gred C) Bahasa Melayu/Bahasa Melayu kertas Julai dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam Malaysian University English Test (MUET)

Diploma / Setaraf

Diploma/setaraf

Memperolehi Diploma dengan Kepujian dalam bidang berkaitan dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan, MQA dan diluluskan oleh Senat UMK dan apabila mendapat keputusan PNGK sekurang-kurangnya 3.00

atau

Memperolehi kelayakan lain yang diiktiraf sebagai setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UMK dan apabila mendapat keputusan PNGK sekurang-kurangnya 3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kredit di peringkat SPM dalam 5 matapelajaran termasuk

 • Bahasa Inggeris dan
 • Matematik
Nota:
 • Kemasukan dan tempoh pengajian sebenar akan bergantung kepada pengecualian mata pelajaran diluluskan oleh UMK. Calon perlu menghantar keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester 1 sehingga kemudian semester akhir) ke UMK. Calon juga perlu mengemukakan salinan Diploma/setaraf atau pengesahan Surat thegraduation dan lain-lain Surat sokongan dengan aslisted salinan borang permohonan Online sebelum tarikh tutup permohonan.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET)
 • Semua calon yang telah disenarai pendek akan ditemu bual oleh kakitangan UMK Fakulti Perubatan Veterinar.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development
df6.org pornsites porn massage df6 porn Porn sites